Valgbod venstre

adresse : Oslo;Norge

klient : parti Venstre

årstall/status : konseptskisse 2015/ikke gjennomført

typologi : installasjon

areal: ca. 15 m2

miljø/energi: sedumtak, naturmaterialer

 

 #tag : gjennbruk, energi

Konsept