Hagepaviljong

adresse : Høgåsveien, Kolsås, Bærum

klient : privat

årstall/status : skisseprosjekt 2015/ikke gjennomført

typologi : paviljongbygg

areal: 30 m2

miljø/energi: -

 

 #tag : vinterhage, allrom, paviljongbygg

 

Oppdraget har vært å utforme et flerbruksrom separat fra men med god tilknytning til eksisterende bygningsmasse.

Hovedgrepet var etablering av hagepaviljong i forlengelsen av eksisterende levegg på markterassen. Arkitektonisk tilpasser bygget seg til den eksisterende bebyggelsen på tomten i sin helhet. Både materialbruk utvendig, karakteristiske fasadeelementer (vindusformater, beslag) og volumoppbygging er videreført og dette anses å være avgjørende for prosjektets helhetsinntrykk.

Den arkitektoniske promenaden huset bygger på er utviklet videre, og paviljongen byr på flere nye opplevelser av utsikten og hagen.

Paviljongen har hovedorientering mot hagen nedenfor for å skape en kontemplativ situasjon den er tiltenkt, men den skråstilte glassfasaden gir nødvendig kontakt til indre gårdsrom.

Sammen med eksisterende bebyggelse skaper paviljongen en ramme om det indre gårdsrommet som skjermer for innsyn og vær, mens fasade mot tomtegrensen ivaretar skjerming for innsyn og brannsikkerhet for berørt nabobebyggelse.

PLANER