2+2 Heggedal

adresse : Røykenveien 284, Asker

klient : privat

årstall/status : 2015/prosjektering

typologi : tomannsboliger, murhus

areal: 280 m2BYA, 1000 m2BRA

grønne tiltak, energi : passivhus, fortetting

 

 #tag : fortetting, grønne tak, bokollektiv

 

Ambisjonen var å skape en tett-på-hverandre bosituasjon uten å kompromisse bokvalitet og privathet for oppdragsgiver som er en familie i tre generasjoner.

Hovedgrep var flytting av avkjørsel til veien på nordsiden av eiendommen for å utnytte terrengfall til volumoppbygging som tilpasser seg øvrig bebyggelse i område, og gir den nye bebyggelsen nødvendig småhuskarakter. Resultatet er en tolkning av begrepet generasjonsbolig - to tomannsboliger med forholdvis små boenheter, garasjer på nedre nivå skutt i terreng og uteplasser på terreng og tak. Bygningskroppene består av et vertikalt og et horisontalt volum hver, og er plassert på tomten slik at alle boenhetene får gode solforhold og nødvendig skjerming i den noe arealknappe situasjonen. Det vertikale volumet er en to-plans boenhet, mens boenheten i det horisontale volumet har alle funksjoner på ett plan. Hver boenhet har innvendig atkomst direkte fra garasjen og hovedinngang fra terreng, og mulighet for flere uteplasser/terrasser.