HH13

adresse : Hans Holmboes gate 13, Bergen, Norge

klient : privat

årstall/status : 2010/ikke gjennomført

typologi : bygård, skorsteinshus

areal: 100%BYA, 720 m2BRA

grønne tiltak, energi : etterisolering, oppgradering til ENØK, byfortetting

 

 #tag : byøkologi, byfortetting, UngBo

 

Hjørnegården i Bergens campusområde er tegnet om til å svare ut behov for boliger for unge voksne, studenter og familier i etableringsfasen med uttalt urban livsstil og utviklet delingskultur. Forutsetning i prosjektet var bevaring av gatefasaden, oppgradering av infrastruktur og effektivisering av tilgjengelig bruksareal.

Ambisjonen var å skape en tett-på-hverandre bosituasjon uten å kompromisse bokvalitet og privathet. 

Hovedgrep var etablering av en underetasje for atkomst og boder påkoblet det eksisterende portrommet slik at den nordvendte bakgården ble hevet en etasje, og etablering av taklandskap som tillater optimal utnyttelse av loftsplanet.

Resultatet er et moderne, urbant bomiljø bak den historiske gatefasaden.