Vi har sterk tro på arkitektur som diskurs, og som disiplin som forener stedet med dets potensial ved å bringe sammen nødvendig spisskompetanse på ulike spesialfelt,  og på den måten sikrer at både estetiske, funksjonelle, konstruktive,  økonomiske og sosiale krav ivaretas når vår fysiske virkelighet skal modifiseres.  

 

Vi mener det er avgjørende å arbeide i alle skala samtidig og påtar oss oppdrag som spenner fra byplanlegging til arkitekurprosjektering og installasjon, alltid med vekt på at både det praktiske og det teoretiske skal være del av enhver kreativ prosess frem til et elegant formsvar.

Success! Message received.

Tlf: +47 932 23 957

E-mail: post@a2z-ark.no

Org: 819152152 MVA