Villa Shanty

adresse : Supljak, Primosten Burnji, Dalmatia, Kroatia

klient : privat

årstall/status : skisseprosjekt 2012/ikke gjennomført

typologi : feriehus, atriumshus

areal: 100%BYA, 245 m2BRA

miljø/energi: sedumtak, lokale materiale, bergvarme

 

 #tag : atriumshus, ombygging, olivenlund

 

Prosjektet tar utgangspunkt i eksisterende uferdig bygningsmasse og tre gamle oliventrær på en lang og smal eiendom med slak helning. Den trange byggetomten ble utnyttet maksimalt ved å etablere to veggskiver i eiendomsgrensene mot tilgrensende eiendommer. Ambisjonen var å skape et bygg som vender innover med få presist innrammede utsikter. Forslått bebyggelse er orientert mot indre atrier og terrassert med byggetomtas helning for å gi utsikt mot solnedgang i havet i hele den lange bygningskroppen.

Smale vindusbånd løper langs den omsluttende muren, gir inntrykk av svevende tak, og sørger for dagslys mens de skjermer for direkte sollys. Eksisterende bebyggelse og gamle oliventrær på byggetomta er integrert i skisseforslaget. materialene er enkle og typiske for område; pusset mur, plasstøpt betong, lakkert stål og hardt treverk. Funksjonene avløser hverandre i et forløp av inne- og uterom i øst/vest retning, med spektakulær utsikt i hver ende.