Villa Hem

 

adresse : Stjerneveien, Holmenkollen, Oslo

klient : privat

årstall/status : skisseprosjekt 2015/ikke gjennomført

typologi : enebolig med innendørs basseng

areal: -

miljø/energi: -

 

 #tag : ombygging, badehus, naturtomt

 

I prosjektet bearbeides eksisterende bygningsmasse for å oppnå bedre plassutnyttelse uten utvidelse av fotavtrykk da huset allerede overskrider tillat tomteutnyttelse, og uten å kompromisse eksisterende kvaliteter, bl.a. badehuset og peisstuen.  Eksisterende bebyggelse har blitt til over en 60-års tid, og har vokst og endret seg med tre generasjoner av familien, og ambisjonen var å tilpasse boligen til nåværende beboere, men beholde slektshistorien i huset. Foreslått arealdisponering strammer opp planene, rasjonaliserer passive arealer for å beholde og fremheve eksisterende kvalitetene oppholdsrommene har. Fasadene får hierarki og helhetlig uttrykk ved å gjenbruke og gjenta fasadeelementer og materialer. Uterommet tilrettelegges og integreres i planløsningen på flere nivåer for å øke boflaten.

Resultatet er introvert bolig som inviterer naturen inn og hegner om sine folks privatliv på en forholdsvis eksponert tomt.

OPPRISS NORD
OPPRISS_ØST
OPPRISS SØR+VEST
PLANER
01