Villa Tue

adresse : Nordberg, Oslo, Norge

klient : privat

årstall/status : konseptskisse 2015/ikke gjennomført

typologi : enebolig

areal: 24%BYA, 280 m2BRA

miljø/energi: sedumtak, naturmaterialer

 

 #tag : tårnhus, ombygging, takterrasse

 

Prosjektet tar utgangspunkt i eksisterende ferdighus fra 1980-tallet på en trang og forholdsvis skyggefull tomt med tett og høy vegetasjon på flere sider. Den trange byggetomten tillater ikke større utvidelse horisontalt og oppdraget å øke boflaten ble løst med utvidelse vertikalt innenfor eksisterende byggehøyder samt reorganisering av eksisterende boareal.

Hovedgrepet var å gi de ulike boligfunksjonene identitetsskapende forhold til tomten, utsikten og bygget som helhet, og gi dem mental avstand istedenfor fysisk avstand. Ambisjonen var å skape flerbrukssoner som kan brukes  samtidig til ulike aktiviteter uten at det er innbyrdes forstyrende. Resultatet er tre kompakte boligplan tilknyttet uteoppholdsarealer på fire nivåer som gir mulighet til å være inne, ute, opp på, inn i, under og mellom samtidig.

Fasadekomposisjon er modellert ut fra de ulike arealenes orientering og forhold til tomt/uterom. Materialene er enkle og gjenspeiler naturtomten. Det ferdige bygget er en skatt i skogen som huser livet til en storfamilie på forholdsvis liten plass.

RENDER
Flyfoto_FØR
Flyfoto_ETTER
Prinsippsnitt_FØR
Prinsippsnitt_ETTER
Hagefasade_FØR
Hagefasade_ETTER
PLANER
Gatefasade_FØR
Gatefasade_ETTER