Villa Orre

 

Tåjeveien, Slemmestad, Norge

klient: privat

årstall/status: 2015/ikke gjennomført

typlogi: enebolig, familiebolig (#tag)

areal/kostnad: 500 kvm

grønne tiltak, energi: sedumtak, solfangere

 

Ambisjonen var å få kundens romprogram til å spille på lag med byggetomten, fremheve utsikt, og skjerme for vind og innsyn. Med tungt hjerte ble noen trær ofret, men til gjengjeld ble det skapt mange kvaliteter.

 

Hovedgrepet er nokså skjematisk planløsning. De offisielle vindmålingene fra de nærmeste helårlige målestasjonene er brukt som verktøy for plassering av bygget slik at en oppnår behagelig mikroklima rundt hele huset på en forholdsvis vindfull eiendom. Underetasjen er i sin helhet under terreng og plassert slik at avkjørsel rasjonaliseres, og sammen med naboens avkjørsel danner felles snuplass. Resultatet er langt og smalt bygningskropp med basseng i nordenden og terrasse i sørenden. Alle rom i underetasjen har utgang til gårdsplassen, men fordi arealene er ensidig belyst, er det lagt en lysslisse i terrassegulvet som gir overlys i korridoren langs bakveggen.

Hovedetasjen er L-formet og består av hovedoppholdsrom med kjøkken i nord-sør retning og hovedsoverom i øst-vest retning. L-formen er plassert slik at mikroklimatiske forhold rundt huset optimaliseres, særlig på hovedterrassen med utsikt over Oslofjorden.

Hovedoppholdsrommet er en serie soner med ulik orientering, utsyn/innsyn og

funksjon. Det åpne planet er brutt med to elementer – trapperommet som bryter gulvet mellom stuen og spiseplassen, og teknisk boks som skaper avstand mellom oppholdssonen og hovedsoverommet. Spisesonen er husets hjerte, med god kontakt til både kjøkken, terrasse, stue, underetasje samt husets forside. Pergola som bryter takflaten ligger over spisesonen og slipper sammen med glassfelt i fasadene sollys inn hele døgnet (indirekte solinnslipp fra sør), samt visker ut skille mellom ute og inne både fysisk og visuelt.

Uteoppholdsarealer er plassert slik at det alltid er mulig å sitte ute i le for fremherskende vinder, i solveggen, usjenert, på bakken, evt. under tak.  Taket er tekket med sedum for å gi naboen mest mulig uendret utsikt. Taket kan evt. tilrettelegges for solenergi.

thumb_IMG_5648_1024
P01
P09
P08
P07
P06
P05
P04
P03
P02
3-Planer
P12
P11
P10